Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Tarkennettu 1.1.2011.

1. REKISTERINPITÄJÄ
MiGame Oy
Arabiankatu 12
00560 Helsinki
Puh. 0600-302 302 (1,98e / min)
asiakaspalvelu@migame.fi

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA OSASTO
MiGame Oy
Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@migame.fi

3. REKISTERIN NIMI
MiGame Oy:n asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakastietojen ylläpito asiakassuhteiden hoitoa ja palveluiden kehittämistä varten.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Uuden asiakassuhteen aloittamiseksi tarvittavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Internetsivuilla palveluiden yhteydessä kerättävät tiedot ilmenevät aina kyseessä olevasta kaavakkeesta.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan uuden asiakassuhteen aloittamisen yhteydessä ilmoittamat tiedot tai myöhemmin muutoksen yhteydessä saadut tiedot ja Internetsivuilla palveluiden käytön yhteydessä ilmoitetut tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta yhteisomistuksessa olevien yhtiöiden ulkopuolelle, pois lukien viranomaistahot laissa määritellyin perustein.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.
B. ATK:lle tallennetut tiedot
Tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset yksityishenkilöt/tahot.